Cursusvoorwaarden

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Overeenkomst en annulering

  • De overeenkomst komt tot stand via uw aanmelding op https://snowacademy.nl. Snow Academy reserveert dan voor u een plaats in de cursus. 
  • Na ondertekening van het inschrijvingsformulier heeft u, tenzij de cursus reeds is aangevangen, 14 dagen om uw deelname aan de cursus zonder opgave van redenen af te zeggen, bij voorkeur via mail aan academy@snow.nl. Indien de bijgesloten factuur niet voor de vervaldatum betaald is, wordt dit ook als afzegging aangemerkt en vervalt de gereserveerde plaats. Snow Academy stuurt u geen herinneringsnota. Cursusmateriaal wordt toegezonden nadat de betaling is ontvangen.
  • Snow Academy behoudt zich het recht voor om tot 14 dagen voor aanvang een cursus te annuleren bij bijvoorbeeld onvoldoende deelnemers.
  • Bij afzegging of annulering worden reeds betaalde cursusgelden omgaand geretourneerd.

Copyright en disclaimer

  • De cursist krijgt enkel een persoonlijk recht op gebruik van het cursusmateriaal ten behoeve van het volgen van deze cursus. Het auteursrecht en intellectueel eigendom van cursusmateriaal worden niet overgedragen. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal te verveelvoudigen of om opnamen te maken van de cursussen.
  • Hoewel de cursussen en het bijbehorende cursusmateriaal met grote zorg worden samengesteld, kunnen fouten niet worden uitgesloten. Snow Academy aanvaardt voor dergelijke fouten geen aansprakelijkheid.

Huisregels

  • In en om de cursus- en examenruimten wordt van alle cursisten verwacht dat zij elkaar en hun omgeving respecteren.
  • Eventuele problemen dient u direct aan te kaarten bij docenten, surveillanten of andere medewerkers van Snow Academy.